My Calendar

avril 2017
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
27 mars 2017 28 mars 2017

Catégorie: GeneralN/A: Congrès SE-UNSA

N/A: Congrès SE-UNSA
29 mars 2017

Catégorie: GeneralN/A: AG UD 04

N/A: AG UD 04

Catégorie: GeneralN/A: ONS Bâtiments risques incendie

N/A: ONS Bâtiments risques incendie
30 mars 2017

Catégorie: GeneralN/A: ONS Riques majeurs

N/A: ONS Riques majeurs
31 mars 2017 1 avril 2017 2 avril 2017
3 avril 2017 4 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: ONS Sécurité Santé Hygiène

N/A: ONS Sécurité Santé Hygiène
5 avril 2017 6 avril 2017 7 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: Rendez-vous Rectorat Strasbourg

N/A: Rendez-vous Rectorat Strasbourg
8 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: AG UD 54

N/A: AG UD 54
9 avril 2017
10 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: Commission communication

N/A: Commission communication
11 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: Conseil Fédéral

N/A: Conseil Fédéral
12 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: Commission Laicité

N/A: Commission Laicité
13 avril 2017 14 avril 2017 15 avril 2017 16 avril 2017
17 avril 2017 18 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: ONS Accessibilité Paris

N/A: ONS Accessibilité Paris
19 avril 2017 20 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: Réunion OCCE-DDEN

N/A: Réunion OCCE-DDEN
21 avril 2017 22 avril 2017 23 avril 2017
24 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: Réunion DGESCO

N/A: Réunion DGESCO
25 avril 2017

Catégorie: GeneralN/A: ONS Sécurité Santé Hygiène

N/A: ONS Sécurité Santé Hygiène

Catégorie: GeneralN/A: Réunion collectif Laïque

N/A: Réunion collectif Laïque
26 avril 2017 27 avril 2017 28 avril 2017 29 avril 2017 30 avril 2017

Prochain Conseil fédéral le mardi 11 avril
Commission LaÏcité le mercredi 12 avril

En mai  Conseil fédéral le  vendredi 12 mai